På frekvenserna 94,9, 102,6 och 103,1 MHz sänder ett flertal av föreningar via Göteborgs Närradioförening. www.gnf.nu