Studio

NYA METODER FÖR

RADIOPRODUKTION

GO FM använder nya metoder för att producera radio. Hela produktionskedjan är digital från tanke till färdigprodukt, som kan användas till flera kanaler på samma gång men ändå inte samtidigt.

Molntjänster används för att kunna producera och sända radioprogram från många olika produktionsplatser.

GO FM - Radio Göteborg

PRODUKTIONSPLATSER

 

X For Media Production har under många år arbetat fram produktionsmetoder som innebär att istället för att koncentrera producenter att vara på ett ställe så är arbetet decentraliserat till många mindre produktionsplatser. Att använda digitaltekniken för att kunna höja kvaliten på ljudproduktionen utan höga omkostnader. GO FM - Radio Göteborg använder sig av tekniken både för fasta och mobila produktionsplatser.

GO FM TEAM

ANDERS NILSSON

 

Station Manager

Head Producer

Trafficreporter

GOKA NALER

 

Account Manager

Technical Manager

RAY DIOZ

 

Traffic Manager

Service Manager

Automation

EQUIPMENT

GOFM.se

@ X For Media Production